Press "Enter" to skip to content

“is Your Tablet Computer’s Battery Not Charging? Don’t Worry, Even Beginners Can Fix This!”

Naranasan kong di na prod fee ang battery ng tablet/computer ko kaya ito ang ginawa ko at gumana naman. Gawin mo ito bago ka bumili ulit ng panibagong battery. Basta marunong ka lang magbukas ng back cover ng tablet computer mo pwede ka ng mag DIY.
#laptopbattery #battery #diy #howtofix